Om klubben og medlemskap...

KlubbNorge Beijing ble stiftet 12. november 2008 og har som formål å være et samlingspunkt for det norske miljøet og alle med tilknytning til Norge i Beijing og Kina forøvrig. Klubben en er privat forening basert på frivillig innsats. Vi setter alltid pris på en e-post om du har tilbakemelding på våre arrangement, innspill eller en god idé til noe KlubbNorge Beijing burde gjøre, eller du har lyst til å bidra på en eller annen måte. Ta kontakt!

Meld deg inn i KlubbNorge Beijing!

Som medlem vil du få informasjon og nyhetsbrev via e-post. Påmelding

Organisering

Vi avholder årsmøte hvert år etter 17. mai. På årsmøtet velges styret for ett år av gangen, med mulighet for (om ønsket) gjenvalg.

Følg oss på Facebook:

Image KlubbNorge Beijing
Image

Powered by iCANDIS